Latinoamérica sin Fronteras
Stoppa Kriget mot Irak! Patrik Paulov den 19/02/03,19:00 arr: KPML(r) &RKU. Kyrkogatan 29, Sundsvall

Página Principal.

I. Introducción a Latinoamérica. | II. Arte de Patricio Aguilar. | III. Página de Efraín. | IV. Países. | V. Sobre la Paz. | VI. Los Derechos Humanos. | VII. Filosofía. | VIII. Recomendaciones. | IX. Idiomas. | X. Teatro Latinoamericano. | XI. Israel. | XII. Matemática | XIII. Economía. | XIV. Física. | XV. Astronomía.


Regresar

 

Stoppa kriget

mot Irak!

stoppakriget.jpg

 

Offentligt möte

Onsdag den 19 februari 19.00

 

KFUM, Kyrkogatan 29

 

Arr: KPML(r) och RKU

 

Planerna för ett anfallskrig mot Irak fanns långt innan Bush tillträdde presidentämbetet. Redan i september 2000 skrev den reaktionära tankesmedjan PNAC att målet är att erövra fullständig kontroll över oljekällorna i Irak.

USA-imperialismen är nu helt inställd på krig mot Irak. Det handlar dels om att uppfylla de egna oljebolagens strävan att ha kontroll över den irakiska oljan och därmed säkerställa supermaktens oljetillgångar, och dels om att USA vill omvandla Irak till en militärbas med kapacitet att hota andra stater inom regionen och tvinga dem till underkastelse.

Det nakna aggressionskriget blir en mall för regimskiften varhelst i världen USA önskar upprätta lydregimer, genom

att det river upp hela det juridiskt politiska regelverk som reglerat förhållandena nationer emellan efter andra världskriget.

Visst är det irakiska folket värt stöd i kampen mot diktaturen, men idag är den inhemska situationen i Irak en underordnad fråga. Att bekämpa regimen i Bagdad samtidigt som imperia- lismen startar krig för att ersätta Saddam Hussein med ett imperialistiskt kolonialstyre, är att göra sig själv till redskap för imperialismen.

För alla fredsälskande människor gäller det att genomskåda krigshetsarnas lögnpropaganda och se till krigets verkliga syfte.

 

 

Kamp mot USA-imperialismen!